Sveriges kommuner står inför mycket stora utmaningar när det gäller att möta upp de åtagande som kommunerna är skyldiga att leverera sina medborgare. Utmaningarna består dels av demografisk förändring, kostnadsökningar, lagkrav och inte minst kompetensförsörjning i den offentliga sektorn. Att två kommuner som Trollhättan och Vänersborg, med endast 14 kilometer mellan stadskärnorna, skall ha dubbel […]

Läs mer...

Socialdemokraterna har i ett antal debattartiklar tillsammans med sina stödpartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet visat att de är beredda att offra vår lokala flygplats med vilseledande argument och en självpåtagen miljögloria. Det intressanta i kråksången är när man å ena sidan försöker framställa sig som de främsta på miljöbarikaden så silar man mygg och sväljer kameler […]

Läs mer...

I förra veckan var jag inne på ett av stadens bankkontor. Ganska få kunder i den svala, ljusa lokalen och man kunde verkligen känna att tiden då det fysiska kontoret var stället att sköta sina affärer på, nu tillhör en förfluten tid. Före min tur i kassan var det en dam. För att inte vara […]

Läs mer...

Trollhättan är en stad som skall vara öppen, trygg och välkomnande för alla. Tyvärr är det så att allt för många Trollhättebor känner sig otrygga när de vistas i centrum på kvällstid. Trygghet och otrygghet handlar dels om faktisk händelse och dels om upplevd känsla. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning så känner sig var tredje […]

Läs mer...

Statsminister Stefan Löfvén har med Finansminister Magdalena Andersson och Vänstern beslutat sig för att återta platsen där Sverige ligger i topp när det gäller skatter, avgifter och transfereringar. Miljöpartiets företrädare hänger som vanligt bara med slentrianmässigt på vagnen utan vidare reflektion över effekter. Detta är skadligt för Sverige och verkar till synes vara den enda linjen […]

Läs mer...

Skolan ligger inom det kommunala ansvaret. Det innebär att kommunens politiker har ansvaret att se till att våra barn får en bra skola, att personalen har en möjlighet att på bästa sätt utföra sitt arbete och att föräldrarna känner att deras barn har en miljö där de växer och utvecklas i på dagarna. Det vi […]

Läs mer...

Jag är född på 70-talet. En period i Sverige som både hade flum och influenser av flower power men också framåtanda i form av arbetskraftsinvandring och en stolthet av svensk kvalité på varor som skeppades ut i världen och innovationer i världsklass. En polis var en polis och en tjuv var en tjuv. Vi hade […]

Läs mer...

Det är genom företagande och entreprenörskap som de flesta nya jobb skapas och nya lösningar växer fram. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt, någonting som i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Företagande är därför en viktig grundsten i vårt välfärdssamhälle. I valet 2014 talade Stefan Löfvén och Socialdemokraterna varmt om företagande och […]

Läs mer...

Vänstern jublar när Magdalena Andersson presenterar statsbudgeten. Enbart detta faktum att vänstern jublar bör man se som ett stort varningstecken för Svensk ekonomi. Att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna inte ser logiken med att höjda skatter ger lägre incitament för produktivitet och över tid lägre skatteintäkter är illa. Att dessutom addera på en risk för ökat svartarbete, […]

Läs mer...

I dagarna presenterade S och Mp-regeringen sin budget för 2017. Stefan Löfvén höll inte igen med att underblåsa sin storhet genom att säga att detta är ”den största miljö och klimatbudgeten i svensk historia”. Inte helt oväntat rent PR-mässigt men med vetskapen om att regerandet bygger på ett samarbete mellan S och Mp så är […]

Läs mer...
Tappade uppkopplingen