Trollhättan är en stad som skall vara öppen, trygg och välkomnande för alla. Tyvärr är det så att allt för många Trollhättebor känner sig otrygga när de vistas i centrum på kvällstid. Trygghet och otrygghet handlar dels om faktisk händelse och dels om upplevd känsla. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning så känner sig var tredje kvinna otrygg när hon vistas kvällstid ute i sin bostadsmiljö. Var tredje person oroar sig för att någon nära skall utsättas för brott. I ett öppet och fritt samhälle måste det vara självklart att man med krafttag gör det man kan, för att vända denna trend.

I exempelvis England är kameraövervakning i syfte att minska brottslighet och öka känslan av trygghet ett vanligt förekommande inslag. Statistik bekräftar också att verktyget är framgångsrikt. I Sverige är det dock mycket svårt att få tillstånd för kameraövervakning i offentlig miljö med argumentet att det strider mot den personliga integriteten. Vi anser att om man med tydlig skyltning talar om att det sitter övervakningskameror i centrum i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten så är detta inget problem. Snarare är det vårt ansvar som politiker i ett led att minska brottsligheten och öka tillgänglighet och tryggheten i centrum så att vår stadskärna uppmuntrar till besök, även på kvällstid.

Med anledning av detta så har vi Moderater lagt en motion i Kommunfullmäktige om att utreda möjligheten att ha övervakningskameror på Drottningtorget och övriga platser i centrum där det givetvis i samråd med polisen anses bäst för ett tryggare Trollhättan.

Tappade uppkopplingen