Skolan ligger inom det kommunala ansvaret. Det innebär att kommunens politiker har ansvaret att se till att våra barn får en bra skola, att personalen har en möjlighet att på bästa sätt utföra sitt arbete och att föräldrarna känner att deras barn har en miljö där de växer och utvecklas i på dagarna.

Det vi kunde läsa i TTela den 28/3 om att lärare lämnar sina jobb i Trollhättan är ingen nyhet. Vare sig för lärare eller politiker. Lärarförbundet och LR har vid flera tillfällen både varnat och vädjat till kommunledningen om att agera så att vi inte hamnar i en situation med lärarbrist och tilltagande lärarflykt till våra grannkommuner. Men nu står vi inför fullbordat faktum.

I alla budgetdebatter de senaste åren har vi från Moderaterna och Alliansen tryckt på vikten av att politiken måste satsa på skolan. Att prioritera skolan. Inför 2017 påpekade vi, liksom lärarfacken, att det måste till mer medel för just lärarlönesatsningar. Närmare bestämt 16,5 miljoner kronor fördelat på förskolelärare, lärare och studiehandledare fanns med i vår budget, i riktade pengar till löner. I Socialdemokraternas, Vänsterns och Miljöpartiets budget fanns det inte med.

Lärarflykten är ingen nyhet. Inte heller att elever i Trollhättans skolor har ca 7000kr mindre i elevpeng/läsår än den genomsnittliga eleven i Sverige, genomsnittliga!!. Föräldrar i Trollhättan förs bakom ljuset när majoriteten år efter år säger en sak, men gör en annan.

De styrande partierna har misskött uppdraget att vara ansvariga för Trollhättans skolor. Och det kommer vi att ställa dem till svars för.

Peter Eriksson / Remigiusz Bielinski

 

 

Tappade uppkopplingen