Jag är född på 70-talet. En period i Sverige som både hade flum och influenser av flower power men också framåtanda i form av arbetskraftsinvandring och en stolthet av svensk kvalité på varor som skeppades ut i världen och innovationer i världsklass. En polis var en polis och en tjuv var en tjuv. Vi hade ett försvar som var ett försvar. Arbetslinjen var en politisk och individuell självklarhet, precis som att samhällets skyddsnät fanns till för de som höll på att falla ner.

Någonstans på vägen tappade Socialdemokraterna kompassen, och bidragslinjen blev en accepterad metod för att mörka arbetslöshetssiffror när devalveringsverktyget inte längre gick att använda. Ett fatalt misstag. Ett samhälle bygger på att människor, vi, arbetar och bidrar med det vi kan efter vår förmåga. Men när politiken går in som man så tydligt gör idag med skattehöjningar trots högkonjunktur och bromsar alla incitament till eget företagande eller drivkraften till att ta den där extra utbildningen, jobba de där extra passen, ja då stannar Sverige upp. Det kan aldrig vara så att bidrag får vara ett alternativ före ett arbete.

Lägger man där till de socialdemokratiskt allierade facken som inte lägger två strån i kors för att underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, eller rent av aktivt går in med maffiametoder och blockera företag som trots avtalsenliga löner eller högre, sätter dessa i blockad, ja då är den mentala handbromsen dragen för fullt.

Inte en enda reell åtgärd för att öka företagandet har S och Mp-regeringen åstadkommit, men tyvärr flera skattehöjningar, avgiftshöjningar och skapat en osäkerhet för företag inom skola, vård och omsorg. Att anställa personal är en stor osäkerhetsfaktor idag eftersom allt mer ansvar och kostnader rullas över på företagarna.

Nej, något är fel, riktigt fel i Sverige. Jag vill att en polis ska vara en polis och en tjuv skall betraktas som en tjuv. Jag vill ha ett försvar som skyddar Sverige och vår frihet. Jag vill att det skall vara självklart att arbete skall löna sig före bidrag. Till syvende och sist är det genom arbete och företagande vi bygger Sverige starkt för framtiden.

Tappade uppkopplingen