Det är genom företagande och entreprenörskap som de flesta nya jobb skapas och nya lösningar växer fram. Detta skapar arbetstillfällen och tillväxt, någonting som i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Företagande är därför en viktig grundsten i vårt välfärdssamhälle.

I valet 2014 talade Stefan Löfvén och Socialdemokraterna varmt om företagande och vikten av entreprenörskap så att arbetstillfällen får en god möjlighet att växa fram. Stabilitet kring energiförsörjning och skatter var då en självklarhet men visar sig inte vara annat än tomma ord nu när Socialdemokraterna visar sitt rätta ansikte och låter Vänsterpartiet bestämma regeringens politik med skattehöjningar på totalt 154 miljarder.

Att höja skatter på jobb och företag för att finansiera kraftiga bidragsutbyggnader försämrar möjligheterna för företagande, industri och Sveriges konkurrenskraft kraftigt. Det är illa i sig men det som är än värre är inställningen till de människor som vågar satsa sina besparingar, ta lån eller pantsätta det man äger för att satsa fullt ut på idén man tror på. Hårt arbete med långa dagar, en ovisshet om man kan ta ut lön i slutet av månaden och jobba när man är sjuk, är den krassa verkligheten. Att i detta läge göra företagande dyrare är inget annat än ett hån mot dessa människor.

Socialdemokraterna har historiskt bara varit intresserade av företagande genom storindustrin, eftersom det passar fackföreningsstrukturen, men det är genom små företag och entreprenörskap det blir stora företag, pengar till välfärd och arbetstillfällen som Sverige så väl behöver.

Regeringen borde omedelbart porta Vänsterpartiet från Näringspolitiken, möjliggöra personaloptioner samt inse att sjuklöneansvaret inte ska ligga på företagen om företaget inte är vållande. Detta är bara en liten början.

Tappade uppkopplingen